Nia Griffith

Labour Parliamentary Candidate for the Llanelli Constituency

Ymgeisydd Seneddol y Blaid Lafur dros Etholaeth Llanelli

Website under construction. Call back soon

Wefan dan adeiladaeth. Galwch yn ôl cyn bo hir.

You can contact Nia on (01554) 756374 or email niagriffith@llanellilabour.org.uk.

Postal Address:
6, Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TL

Cysylltwch a Nia ar (01554) 756374 neu ebost niagriffith@llanellilabour.org.uk

Cyfeiriad Post:
6, Heol y Frenhines Victoria, Llanelli, SA15 2TL

Printed and promoted by Steve James on behalf of Nia Griffith, both at 6, Queen Victoria Road, Llanelli, SA15 2TL.

Argraffwyd a hybwyd gan Steve James dros Nia Griffith, 6, Heol y Frenhines Victoria, Llanelli, SA15 2TL